คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

448105805_974421147802814_1702551392969734906_n
Colorful Photo Rainbow Facebook Cover (1)
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลนักศึกษา

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

ข้อมูลการปฏิบัติวิชาชีพครู

การออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนเครื่อข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูล และกิจกรรมของศิษย์เก่า

ข้อมูลอาจารย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาพลศึกษา,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

ข้อมูลโครงการกิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ในคณะครุศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

about-img-1-1.jpg

This Can Be Secondary Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แนะนำศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

Heading Front

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor.

Heading Back

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

ปฏิทินกิจกรรม

Heading Front

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor.

Heading Back

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Scroll to Top