วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมการฟังบรรยาย การศึกษาแนวใหม่ “พุทธเศรษฐศาสตร์” การศึกษาตามอัธยาศัย (Non formal Education) “การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน” พร้อมทั้งดูงานโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และ Workshop อาหารล้านนา ขนมล้านนา Organic food น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากนั้น เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมวัดห้วยปลากั้ง เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุด และเจดีย์ 9 ชั้น

 

S__7741591.jpg

S__7741596.jpg

S__7741598.jpg

S__7741601.jpg

S__7741607.jpg

S__7741604.jpg

S__7741605.jpg

Scroll to Top