คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

EDU-ข่าว

ทำบุญสาขาวิชาพลศึกษา และไหว้อาจารย์ใหญ่

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำบุญสาขา และไหว้อาจารย์ใหญ่ (อาจารย์เฉลิม) ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคงแก่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตัวแทนคณะครุศาสตร์ ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะ กอง สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบอง และกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และนายอาทิตย์ จันทร์แจ่มใส นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมจากการแข่งขันกระบี่กระบอง รุ่นประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เหรียญทอง 1. น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น และ น.ส.ศศิธร บุญรอด กระบี่กระบอง ประเภทอาวุธ พลอง-พลอง 2. น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น และ น.ส.ศศิธร บุญรอด กระบี่กระบอง ประเภทอาวุธ ง้าว – ง้าว …

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบอง และกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Read More »

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาหมู่ 4 บ้านท่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และชุมชนบางเก่าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T) ซึ่งอยู่ในส่วนการดูแลรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจเยี่ยมการสรุปรายงานภาพรวมของการดำเนินงานในพื้นที่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยมดังนี้1. สถานภาพตำบลอยู่ในระดับใด/ประเด็นปัญหา่าง ๆ ความต้องการพัฒนาในพื้นที่2. องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยนำมาถ่ายทอดแก่ตำบล3. สินค้า/ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในตำบล4. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของตำบลพร้อมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ความรู้สึก …

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต และอาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบ big cleaning ร่วมกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ บริเวณด้านหน้าคณะครุศาสตร์

Scroll to Top