คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

EDU-ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบอง และกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากก …

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบอง และกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์ …

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 Read More »

Scroll to Top