คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.ศศิธร บุญรอด สาขาวิชาพลศึกษา

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศศิธร บุญรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 กีฬาปันจักสีลัต เสนอโดยสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยผลงานเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ🥇🥇
📌📌สำหรับความเป็นมาของวันกีฬาแห่งชาตินั้น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกๆ ปีเป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งก็นับเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อวงการกีฬา ที่สำคัญ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจ นักกีฬา บุคลากร และสมาคมกีฬา ที่มุ่งมั่นสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
Scroll to Top