มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และเครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถาบันผลิตครูส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 12 สถาบัน วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

ดูรูปทั้งหมด <<<<<< คลิก

Sport media | Air Jordan 1 Retro High OG ‘University Blue’ — Ietp

Scroll to Top