คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ในการลงพื้นที่ตรวจการจ้างานของนักศึกษาจ้างงาน มาตรา 35 ซึ่งมีบริษัทที่จ้างงานนักศึกษา คือ นายโชคอนันต์ เอมลัพธ์ จ้างงานโดยบริษัทคิงพาวเวอร์ ,นายศิววิทย์ ทศพล จ้างงานโดยบริษัท ทรานคอสมอส และนายศิวกร ทศพล จ้างงงานโดยบริษัทไมเนอร์ ร่วมกับมูลนนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยในการทำงานที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ โดยเริ่มจ้างงานเดือน มกราคม – ธันวาคม 2567

Scroll to Top