คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากระบี่กระบอง ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากระบี่กระบอง ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” จ.สมุทรสาคร
🥇เหรียญทอง ประเภทพลอง รุ่นประชาชนหญิง
   นางสาวศศิธร บุญรอด นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
   นางสาวเกื้อกูล พิมารแพง นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
🥇เหรียญทอง ประเภทง้าว รุ่นประชาชนหญิง
   นางสาวศศิธร บุญรอด นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
   นางสาวเกื้อกูล พิมารแพง นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
🥈เหรียญเงิน ประเภทดาบสองมือ รุ่นประชาชนหญิง
   นางสาวปัทมา อุ่นเทศ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
   นางสาวมัณฑณา โถแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
🥉เหรียญทองแดง ประเภทกระบี่ รุ่นประชาชนหญิง
   นางสาวศิรินทิพย์ ผ่องดี นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
   นางสาวชมพูนุช พิมพ์สุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
Scroll to Top