เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย  โรงเรียนบ้านด่านโง  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง  โรงเรียนบ้านพุพลู  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  โรงเรียนบ้านหุบกะพง  โรงเรียนป่าเด็งวิทยาโรงเรียนวไลย  โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ และโรงเรียนอานันท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือร่วมหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนกองทุนการศึกษา

รูปทั้งหมด <<<คลิก

 

Sports News | jordan Release Dates

Scroll to Top