คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต และ ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (สครภ.) ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 29 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจุดประสงค์สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะนักศึกษาครู 17 สมรรถนะ

Scroll to Top