คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในการนี้คณะครุศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ ถวายแจกันดอกไม้ ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอการประชวนโดยเร็ว

Scroll to Top