คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

GSSD EXPO 2022

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

Scroll to Top