คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ รับมอบกระเช้า ของขวัญ และอวยพรให้กับตัวแทนโรงเรียนร่วมพัฒนาที่นำมามอบให้เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 พร้อมทั้งมอบหมายให้ตัวแทนคณะครุศาสตร์ ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะ กอง สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top