คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 “อรพิมพ์เกมส์”

อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะปฐมวัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผลการแข่งทักษะปฐมวัย มีดังนี้

1. ทักษะการเล่านิทานสร้างสรรค์สำหรับเด็กฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2. ทักษะการแสดงลีลาท่าทางประกอบเพลงเด็กปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. ทักษะจัดป้ายนิเทศสำหรับเด็กปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

Scroll to Top