คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทำบุญสาขาวิชาพลศึกษา และทำบุญไหว้อาจารย์ใหญ่

สาขาวิชาพลศึกษา ทำบุญสาขาวิชา และทำบุญไหว้อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดทำบุญสาขาวิชาและทำบุญไหว้อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทำบุญนี้ สาขาวิชาพลศึกษา ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษา และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้อาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาที่ใข้ในสาขาวิชาอีกด้วย

Scroll to Top