คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 นักศึกสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้ทาสีเพื่อปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลของโรงเรียน เพื่อให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬากลุ่มสามัคคีพัฒนาของโรงเรียนทั้งนี้ นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการประสานงาน การวางแผนการทำงาน และประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพของตนเอง

Scroll to Top