กิจกรรมวิชาการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “PLC for Lecturer Education Cluster”

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมวิชาการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “PLC for Lecturer Education Cluster” บรรยายโดย Dr.Eisuke Saito โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาในครั้งนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

   
   
   

Puma Rihannalatest jordan Sneakers | UK Trainer News & Releases

Scroll to Top