คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ส่งมอบกระทงให้กับวัดทองนพคุณ

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์จัดทำกระทง จำนวน 160 ใบ เพื่อเตรียมจัดส่งมอบให้กับวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย
          ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ นำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อที่ต่างกันออกไป

Scroll to Top