คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สาขาิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โดยสามารถสแกน QR CODE เข้าไปสมัคร หรือคลิกสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032-708621

Scroll to Top