คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามกระบวนการ วิศวกรสังคม เพื่อจัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง และค่ายครุศาสตร์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง และค่ายครุศาสตร์จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคม มาใช้ในการสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต timeline พัฒนาการ และ timeline กระบวนการ หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว นักศึกษาจะนำเครื่องมือ M.I.C model มาแก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรมต่อไป
Scroll to Top