คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบบรรจุครู

🎤 ประชาสัมพันธ์ สำหรับบัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
👩🏻‍🎓 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครบัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตครูสู่การสอบบรรจุครู (ติวฟรี)  วันที่ 22 – 24 เมษายน 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

***วิทยากรโดย ครูนัฐพร เกื้อฉิม และครูธรรมนูญ ทององค์ ประสบการณ์สอบบรรจุ อันดับที่ 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์***

โดยเนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูป การศึกษา

✉️ สมัครได้ที่ https://forms.gle/YhGLUE99ocpF2jLz8 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

Scroll to Top