เมื่อวันที่  11-13 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์คมชนัญ โวหาร และอาจารย์อาทิตย์ จันทร์แจ่มใส่ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทย ในการแข่งขันกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายการนี้มี
นักกีฬาดาบไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
ในประเภทกระบี่บุคคลหญิง และ 1 เหรียญทองแดง ในประเภทดาบสองมือบุคคลหญิงจากนางสาวกุสุมา นาคน้อย ทั้ง 2 เหรียญรางวัล

รูปภาพทั้งหมด คลิก

     
   

Seasonal FootwearBest Nike Sneakers | Nike

Scroll to Top