คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยาง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565

Scroll to Top