เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.ดร.สุมาลี  พงศ์ติยะไพบูลย์ อาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาการการปรึกษาและการแนะแนว และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ ห้องประชุม 911 ในการนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาการการปรึกษาและการแนะแนวด้วยบรรยากาศกัลป์ยานมิตรดุจบ้านพี่เมืองน้อง

 

 
   

Zapatillas Runningbest Running shoes brand | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date – raw amber nmd laces

Scroll to Top