รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประจำปีการศึกษา 2560
มูลนิธิตั้เซ็กกิม สนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจ จาก พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙”
การคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจการนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรม จริยธรรม และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

Air Force Highbridgemedia | Nike Air Max 270

Scroll to Top