เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  และอาจารย์ผู้ควบคุม 2 ท่านเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ แก้วแย้ม ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วยบรรยากาศม่วนชื่นประสาพี่น้องชาวปฐมวัย

ดูรูปทั้งหมด <<คลิก

   

Girls Air Jordan 1latest jordan Sneakers | Men's Footwear

Scroll to Top