หนังสือเล่มเล็ก บอกเล่า เรื่องราว ท้องถิ่น

 

ลำดับที่ ผู้เรียบเรียง ชื่อหนังสือเล่มเล็ก หนังสือ พื้นที่
1 สุมิตตา ลูกอินทร์ Unseen บ้านท่าไม้รวก UN001.jpg ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2 ประไพ พาโน เพลินวานกับคลองวาฬ ชุมชนอนุรักษ์ชายฝั่ง  UN002.jpg ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
3 ปัญจารีย์ เหี่ยวหอม เล่าเรื่องเมืองในป่า  UN003.jpg ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
4 ปรเมศร์ แก้วดุก ไออุ่น กรุ่นดิน ถิ่นหาดขาม  UN004.jpg ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
5 เบญจพร สวนเพชร คุยเฟื่อง เรื่องหนองพลับ  UN005.jpg ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
6 นวิน อยู่เย็น ตำหรุ บ้านเรา  UN006.jpg ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
7 ภิญญาพัชร์ โทธรรม บันทึกรัก@กุยบุรี  UN007.jpg ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 เอกสิทธิ์ คล้ายจันทร์ มหัศจรรย์วิถี ของดีท่าไม้รวก  UN008.jpg ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
9 สมฤดี สุขสมงาม ลาวเวียงพลัดถิ่น ภุมรินถวิลหา  UN009.jpg ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
10 มัลลิกา นิรันราย วิถีเขาแดง วิถีชุมชน วิถีชาวเล  UN010.jpg ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
11 กาญจนาภา เมืองโพธิ์ วิถีท่าน้ำ เล่าขานวัดท่าคอย  UN011.jpg ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
12 ธารนรินทร์ หมวกเพ็ชร หนองจองบอกเล่า  UN012.jpg ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
13 นิศานาถ เดชทองจันทร์ หนองพลับกับการเกษตรเชิงพาณิชย์  UN013.jpg ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
14 ดวงใจ ชูจิต แคบสุดในสยาม นามว่า…ห้วยทราย  UN014.jpg ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
15 พรทิวา นามทิพย์ ท่าราบ เมืองใกล้น้ำ@เพชรบุรี  UN015.jpg ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
16 สายธาร น้อยเมือง อดีตเมืองนา เรื่องเล่าเขาถ้ำ เศรษฐกิจงามล้ำ บ้านเราพงศ์ประศาสน์  UN016.jpg ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 ฐัชญา เนตรนิล ที่นี่..คลองวาฬ  UN017.jpg ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
18 ปิยธิดา พาโคกทม วิถีชาวประมง “คลองวาฬ”  UN018.jpg ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
19 อาคม วงศ์ทองเกื้อ อารยธรรม นำสมัย พระนางสร้างไว้ ประเพณีไทยถิ่นท่าแซะ  UN019.jpg ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
20 โสวนีย์ จงแดง เล่าขาน วัดท่าคอย ศิลปะโบราณ สืบสานการเกษตร  UN020.jpg ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
21 ไพลิน ชูศรี หลากคน หลายวิถี ที่ป่าเด็ง  UN021.jpg ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
22 สุภาพร  ศรีนาค ภูมินามท้องถิ่นทรัพย์อนันต์ un022.jpg อ.ท่าแซะ และ อ.ประทิว จ.ชุมพร
Scroll to Top