วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง และนานอัศวิน ไชยภูมิสกุล เข้าพบ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ในการพัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสระ – เจ้าพ่อเขาใหญ่ ในปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1amper1fac_003.jpg1amper1fac_002.jpg1amper1fac_001.jpg

Scroll to Top