ด้วยมีการเลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ไปในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 จึงให้บัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 1-28 พฤษภาคม 2560 
#แต่ยังไม่ต้องเช่าสูท เช่าครุย และยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ โปรดติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวได้ 
ทางเว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th/ หรือ http://www.pbru.ac.th 

Air Jordanlatest Running | NIKE HOMME

Scroll to Top