วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ยุพิน โกณฑา และอาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร ได้ลงพื้นที่ในการวางแผนเพื่อแนวทางการดำเนินกิจกรรม และเครื่องมือในการพัฒนาฯ ร่วมกับ พันตำรวจตรีอำนาจ สัมพันธ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก พร้อมด้วยครู และบุคลากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก

 

S__8093890_0.jpg

S__8093892.jpg

S__8093891_0.jpg

S__8093896.jpg

S__8093905.jpg

S__8093885.jpg

S__8093883_0.jpg

Scroll to Top