ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ ประเภท รับตรงอิสระ

                           ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาพลศึกษา โดยรอบรับตรงอิสระ รายละเอียด >>>>>>>>>

Zapatillas y ropa deportiva para niñoSports Shoes | Men Nike Footwear

Scroll to Top