ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 ——————————————————————————

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่ง พระราชบัญญัติรับราชทหาร พ.ศ.2497 และข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม
การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รายละเอียด >>>>>>>>>>คลิก

Air Jordan 1Best jordan Sneakers | New Releases Nike

Scroll to Top