มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “แสงเทียนแห่งศรัทธา กราบทูลลาองค์ราชันย์” 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แสงเทียนแห่งศรัทธา กราบทูลลาองค์ราชันย์” ท่ามกลางสายฝนอันโปรยปราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อาทิ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) การแปรอักษร “รักพ่อ” แสดงความอาลัย การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดารารัตน์) กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day และการจัดกิจกรรม“แสงเทียนแห่งศรัทธา กราบทูลลาองค์ราชันย์” ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการแสดงอาลัยครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติ การแสดงน้อมรำลึก จากนั้นร่วมกันจุดเทียน “แสงเทียนแห่งศรัทธา กราบทูลลาองค์ราชันย์” และร่วมกันร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง กันอย่างกึกก้องทั่วทั้งสนามกีฬา สร้างความซาบซึ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์ ชาวราชภัฏนับว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชลัญจกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และพร้อมที่จะสานต่อพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก

 22519328_2032048137022973_7391844024862092741_n.jpg  22687786_2032048317022955_3790799584226605509_n.jpg
22491445_1701293013237087_3959272002013501183_n.jpg 22491613_1701252339907821_3574206013016983220_n.jpg

Nike Air Max Plusbest Running shoes brand | Air Jordan Release Dates 2020

Scroll to Top