วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 .. ทีมคณะกรรมการดำเนินงานและโค้ชในพื้นที่ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 นำโดย รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ, อ.สุวรรณ์ ทวีศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สัญญา ธีระเดชอุมถัมภ์, อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์ และนายธนเดช แก้วเสียง ดำเนินการบันทึกความคิดเห็นของโรงเรียนและชุมชนต่อองค์ประกอบ แนวทางการประเมินตนเอง และตัวบ่งชี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาวะปลอดภัยน่าอยู่ น่าเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน

250416777_2389287307874005_844575667797739367_n.jpg252682370_2389281364541266_8710880294893319206_n.jpg246639046_2389287344540668_3015829904062703606_n.jpg246665634_2389287257874010_7950421396894522156_n.jpg246852068_2389287244540678_8779398456857063170_n.jpg251990496_2389287757873960_3466822550702203413_n.jpg251274061_2389287677873968_4857345697108064031_n.jpg251809114_2389287794540623_7353715776252661312_n.jpg252362841_2389287651207304_1814962801418339432_n.jpg

Scroll to Top