การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ดอนขังใหญ่เกมส์”เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้นักศึกษาได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรัก และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการกีฬา ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยในปีนี้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2562 มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาดหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย หมากฮอต กรีฑา ว่ายน้ำ ตลอดจนการแสดงภาคสนาม กองเชียร์และลีดเดอร์ของแต่ละคณะ

ดูรูปทั้งหมดคลิก

Zapatillas Trail RunningNike sneakers | Nike Releases, Launch Links & Raffles

Scroll to Top