เตรียม!!  เปิดรับสมัคร

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ท่านใดสนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยรราชภัฏเพชรบุรี

81802.jpg

Sneakers Store | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News

Scroll to Top