การทำสกอร์บอร์ดจากฟิวเจอร์บอร์ด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา โดย อ.คมชนัญ โวหาร
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

jordan release date | Nike

Scroll to Top