อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (เพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่วไป) รุ่นที่ 2/2561  นำโดย อาจารย์บุญทิพย์ แป้นทอง นำนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาภาษาไทย  เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (เพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่วไป)
เมื่อวันที่  13-16  มีนาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร

ดูรูปภาพทั้งหมด

 102981.jpg    103031.jpg
 102993.jpg    103033.jpg
103004.jpg   103028.jpg
103010.jpg   103017.jpg

VapormaxNike footwear | Mens Flynit Trainers

Scroll to Top