การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้า”
บทเพลง ครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ
16-17 ธันวาคม 2560
ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

– รุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ชาย

– รุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไป หญิง

คุณสมบัติ
– เป็นผู้มีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
– มีบุคลิกภาพเหมาะ มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับเพลง

ดาวโหลดรายละเอียด

 

Air Jordan SneakerSport media | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News

Scroll to Top