วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำบุญสาขา และไหว้อาจารย์ใหญ่ (อาจารย์เฉลิม) ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคงแก่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

IMG_7043.jpg

IMG_7044.jpg

IMG_7045.jpg

IMG_7046.jpg

IMG_7048.jpg

IMG_7049.jpg

IMG_7050.jpg

IMG_7051.jpg

IMG_7052.jpg

IMG_7053.jpg

IMG_7054.jpg

IMG_7055.jpg

IMG_7056.jpg

IMG_7057.jpg

Scroll to Top