อบรมมาตฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
๙ มาตรฐาน

การฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู  คลิกที่นี่
ประกาศเลื่อนการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ของคุรุสภา  9 มาตรฐาน  คลิกที่นี่

  

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิต
ในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัตรทางการศึกษา

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.