รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด คลิกที่นี่

    

 

กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษา 2/2558

รายละเอียดคลิกที่นี่

อบรมมาตฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
๙ มาตรฐาน

กำหนดการ สิงหาคม 2558 - เมษายน 2559  คลิกที่นี่
รายละเอียดของหลักสูตรที่ฝึกอบรม  คลิกที่นี่

  

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิต
ในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัตรทางการศึกษา

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

IMAGE รับคุรุทายาท 7 พันคน
วันจันทร์, 18 มกราคม 2559
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม... Read More...

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.