Get Adobe Flash player

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

 
ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล 
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ประเมินการอบรม eDLTV

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน eDLTV

 1. ตอบแบบประเมินผล
  รุ่นที่ 1 : 18-19 ส.ค. 2557
   
  (ผลการตอบ)

   
 2. ตอบแบบประเมินผล
  รุ่นที่ 2 : 21-22 ส.ค. 2557
   
  (ผลการตอบ)
   

 

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formหน่วยงานภายใน

 
 

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้ :110
mod_vvisit_counterเมื่อวาน :722
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้ :1547
mod_vvisit_counterเดือนนี้ :11790
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด579285
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2552

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 • จรรยาบรรณวิชาชีพครู...[Download]
 • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นสังเกตการณ์สอน) ...[Download]
 • คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป) ...[Download]
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป)ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 1) ...[Download]
 • รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นเต็มรูป)ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขครั้งที่ 2) ...[Download]

 

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.01.10)...[Download]
 • การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู(สำหรับนักศึกษา) ...[Download]
 • การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู(สำหรับสำนักงานคณบดี) ...[Download]
 • แผนภาพกระบวนการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม KSP BUNDITโดยสำนักงานคณบดี ...[Download]
 • PPTการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...[Download]
 • แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางไปรษณีย์ Pay post...[Download]
 • ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านธนาคารกรุงไทย...[Link]
 • ตรวจสอบสถานะการ Upload ข้อมูลจากสำนักงานคณะ คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา คลิกที่นี่