รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

อาเซี่ยนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5

งานมหกรรมศิลปวัฒธรรม อาเซี่ยนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2558  ณ อุทยานเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 4

อบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

กำหนดการ และรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ 7 การวิจัุยทางการศึกษา

 

ทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.